Pestex İlaçlamakonteyner
avustralya ve yeni zelanda fümigasyonu

Avustralya ve Yeni Zelanda Fümigasyonu

Avustralya ve Yeni Zelanda Fümigasyonu

2022-23 Sezonu Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) Tedbirleri

Avustralya ve Yeni Zelanda devletleri Kahverengi Kokulu Böceğin (Brown Marmorated Stink Bug - BMSB) ihraç edilen mallar yoluyla bu iki ülkeye girişini kontrol altına almak için tarım bakanlıkları kanalıyla bir takım mevsimsel önlemler yayınlamaktadır.

Hızlı üreyen/yayılan bir tür olan BMSB birçok tarımsal ürün de dahil olmak üzere 100’den fazla bitki türünden beslenmektedir. Bu yönleriyle tür, günümüzde tarım ürünleri yetiştiriciliği için bir tehdit olarak görülmektedir. Örneğin, türün etkisiyle, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Atlantik bölgesindeki elma yetiştiricileri 2010’da 37 milyon dolar zarar etmiştir; bazı meyve yetiştiricileri ise mahsullerinin %90’ından fazlasını kaybetmişlerdir. (Kaynak https://tr.wikipedia.org/wiki/Kahverengi_kokarca_b%C3%B6ce%C4%9Fi)

BMSB’nin kıtaya girişini engellemek için Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı ve Yeni Zelanda Temel Endüstriler Bakanlığı ortak bir Açık Deniz BMSB Tedbir Sağlayıcıları (Offshore BMSB Treatment Providers) planı uygulamaya koydu. Plan, 1 Eylül ve 30 Nisan tarihleri arasında Avustralya ve/veya Yeni Zelanda’ya gemilerle ulaşacak ticari mallar üzerinde risk ülkelerdeki tedbir sağlayıcı firmalar tarafından yürütülecek işlemlerin gereksinimlerini ve bu firmaların yetkili tedbir sağlayıcı olabilmeleri için gerekli koşulları belirler.

Pestex İlaçlama ve Fümigasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti. plan gerekliliklerini sağlayarak 2022-23 sezonu için Isıl İşlem ve Metil Bromür Fümigasyonu işlemlerini yürütmek üzere yetkili bir Açık Deniz BMSB Arıtma Sağlayıcı firma olmuştur. Firmamız TR4041SB AEI numarasıyla Türkiye’deki yetkili firmalar listesinde yerini almıştır (link: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme/approved-list#turkey)

BMSB Önlemek İçin Yöntemler

BMSB’yi önlemek için üç temel yöntem belirlenmiştir. Bu yöntemler:
Metil bromür fümigasyonu
Sülfür florür fümigasyonu
Isıl işlem

Firmamız 2022-23 sezonunda metil bromür ve ısıl işlem yöntemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiştir.

Hedef Riskli Ülkeler

Aşağıdaki ülkeler hedef riskli ülkeler olarak kategorize edilmiştir. Bu ülkelerde üretilen veya bu ülkelerden sevk edilen mallara, bu ülkelerden yüklenen veya uğrayan gemilere BMSB tedbirleri uygulanmak zorunludur.

Arnavutluk
Andora
Ermenistan
Avusturya
Azerbaycan
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Kanada
Hırvatistan
Çekya
Fransa
Japonya (yalnızca yükseltilmiş gemi gözetimi).
Gürcistan
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İtalya
Kazakistan
Kosova
Lihtenştayn
Lüksemburg
Karadağ
Moldova
Hollanda
Polonya
Portekiz
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Romanya
Rusya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
ispanya
İsviçre
Türkiye
Ukrayna
Amerika Birleşik Devletleri

Hedef Yüksek Riskli Mallar

Aşağıdaki sınıflandırmalara giren mallar, hedef yüksek riskli mallar olarak sınıflandırılmıştır ve BMSB tedbir uygulaması zorunludur.

44 - Ağaç ve ağaçtan eşya; odun kömürü
45 - Mantar ve mantardan eşya
57 - Halılar ve diğer tekstil yer döşemeleri
68 - Taş, alçı, çimento, asbest, mika veya benzeri maddelerden eşya
69 - Seramik ürünler – alt bölümler I ve II dahil
70 – Cam ve cam eşya
72 - Demir ve çelik - alt bölümler I, II, III, IV dahil
73 - Demir veya çelikten eşya
74 - Bakır ve bakırdan eşya
75 - Nikel ve nikelden eşya
76 - Alüminyum ve alüminyumdan mamul eşya
78 - Kurşun ve kurşundan mamul eşya
79 - Çinko ve çinkodan mamul eşya
80 - Kalay ve bunlardan mamul eşya
81 - Diğer adi metaller; sermetler; bunların eşyaları
82 - Adi metallerden aletler, aletler, çatal-bıçak takımı, kaşık ve çatallar; adi metalden bunların aksam ve parçaları
83 - Adi metallerden muhtelif eşya
84 - Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar; parçaları
85 - Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların aksam ve parçaları; ses kayıt cihazları ve çoğaltıcılar, televizyon görüntü ve ses kayıt cihazları ve çoğaltıcılar ve bu tür eşyaların parça ve aksesuarları
86 - Demiryolu veya tramvay lokomotifleri, vagonları ve bunların aksam ve parçaları; demiryolu veya tramvay hattı demirbaşları ve bağlantı parçaları ve bunların parçaları; her türlü mekanik (elektro-mekanik dahil) trafik sinyalizasyon ekipmanı
87 - Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların aksam ve parçaları
88 - Uçak, uzay aracı ve bunların parçaları
89 - Gemiler, tekneler ve yüzen yapılar

Arayın
WhatsApp ile Hemen Ulaş!